Webinars, Videos & Potgooie

Webskakels na relevante video’s en potgooie (podcasts) is hier beskikbaar.
Al die inhoud is gerankskik volgens boerdery onderwerpe.
Renewable Energy Developments
Webinar - Ken jou Omgewingsregte
Webinar Channel
Image
Landbouweekblad: Droogte Dag
Landbouweekblad: Herstel na Droogte
Landbouweekblad: Predator Damage
Links
Pro Agri
I3A
NWGA
Renu Karoo
Endangered Wildlife Trust

Beplanning

Hier kan jy verdere hulpbronne verkry vir geïntegreerde plaas beplanning

Reproduksie Wiel

Die reproduksie wiel kan gedruk work en aanmekaar gesit word. Deur die Kleiner sirkel op die groter sirkel the plaas, kan jy jou lamseisoen aktiviteite beter beplan.

Beste Praktyke

Neem asb. kennis dat al die dokument kopiereg op het and dat dit dus nie gedruk, versprei of aangebied mag word, sonder toestemming van die skrywers nie!

Toolboks

Neem asb. kennis dat al die dokument kopiereg op het and dat dit dus nie gedruk, versprei of aangebied mag word, sonder toestemming van die skrywers nie!

In hierdie afdeling sal jy die Karoo Vir Ewig se Geïntegreerde Plaas Beplanning (GPB) handleiding vind. Kyk eers watter stappe van jou verwag word en registreer dan gratis om die GPB Kursus te voltooi: